Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Logo OPS      Biuletyn Informacji Publicznej

              Ośrodek Pomocy Społecznej

                       w Radzionkowie

 

2018-2019

Załączniki:

Zarządzenie nr 44/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 30.12.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 10:08
w sprawie wyboru reprezentacji pracowników w celu wdrożenia Pracowniczego Programu Emerytalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 43/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 18.12.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 10:07
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Instruktor reintegracji zawodowej/ Specjalista reintegracji zawodowej w ramach realizacji projektu Program Aktywności Lokalnej - Godne Życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) - dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI

Zarządzenie nr 42/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 11.12.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 10:03
w sprawie skrócenia czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 41/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 10.12.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 10:02
w sprawie sporządzenia planów urlopowych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 40/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 10.12.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 10:01
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT/INSPEKTOR w Dziale Administracji, Kadr i Programów Celowych OPS-DAK.111.3.2019

Zarządzenie nr 38/2019 Dyrektora Ośrodka pomocy Społecznej w radzionkowie z dnia 03.12.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 09:54
w sprawie 27 grudnia 2019 r., który będzie dniem wolnym od pracy, odpracowanym w sobotę 14 grudnia 2019 r.

Zarządzenie nr 37/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 29.11.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 09:53
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w grudniu 2019 r.

Zarządzenie nr 36/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 04.11.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 09:51
w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników w celu realizacji wewnętrznej polityki antymobbingowej

Zarządzenie nr 35/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 30.10.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 09:50
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: pracownik socjalny w ramach realizacji projektu Program Aktywności Lokalnej - Godne życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) - dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, dla Działania 9.1 Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI

Zarzadzenie nr 34/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.10.2019r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 09:46
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 33/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 01.10.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 09:45
w sprawie wprowadzenia "Procedury objęcia rodzin wsparciem asystenta rodziny oraz sposobów dokumentowania działań w trakcie prowadzenia pracy z rodziną

Zarzadzenie 32/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 01.10.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 09:44
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w miesiącu październik 2019 r.

Zarządzenie nr 31/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 19.09.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 09:43
w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs oraz opcjonalnie do konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ-01-24-350/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs

Zarządzenie nr 30/2019 Dyrektora Ośrodka pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 28.08.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 09:39
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Radzionków stopnia alarmowego ALFA oraz pierwszego stopnia CRP

Zarządzenie nr 29/2019 Dyrektora Ośrodka pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 27.08.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 09:38
w sprawie skrócenia czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej z powodu panujących warunków atmosferycznych

Zarządzenie nr 28/2019 Dyrektora Ośrodka pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 27.08.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 09:36
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Program Aktywności Lokalnej - Godne życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska" Numer identyfikacyjny wniosku o dofinansowanie projektu: WND-RPSL.09.01.03-24-0765/17-005

Zarządzenie nr 27/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 08.08.2019 roku

Utworzono dnia 20.01.2022, 08:30
w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych wartość progową 30 000 euro netto

Zarządzenie nr 25/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 01.08.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 08:25
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIK w Dziale Wspierania Rodziny OPS-DAK.111.3.2019

Zarządzenie nr 24/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w radzionkowie z dnia 01.08.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 08:23
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w miesiącu sierpień 2019 r.

Zarządzenie nr 23/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 05.07.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 08:23
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia rekrutacji w projekcie: "Program Aktywności Lokalnej - Godne życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska"

Zarzadzenie nr 22/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 04.07.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 08:21
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Program Aktywności Lokalnej - Godne życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska" Numer identyfikacyjny wniosku o dofinansowanie projektu: WND-RPSL.09.01.03-24-0765/17-005

Zarządzenie nr 21/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.07.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 08:19
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w miesiącu lipiec 2019.

Zarządzenie nr 20/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 25.06.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 08:18
w sprawie skrócenia czasu pracy w Ośrodku z powodu panujących warunków atmosferycznych

Zarządzenie nr 19/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w radzionkowie z dnia 13.06.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 08:16
w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu za odzież roboczą i jej pranie pracownikom socjalnym, pracownikom obsługi, asystentowi rodziny oraz asystentowi osoby niepełnosprawnej

Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 11.06.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 08:13
w sprawie skrócenia czasu pracy w Ośrodku z powodu panujących warunków atmosferycznych

Zarządzenie nr 17/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 31.05.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 08:12
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 08.03.2019 r. w sprawie archiwizacji dokumentów spraw zakończonych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 30.05.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 08:10
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT/INSPEKTOR w Dziale Administracji, Kadr i Programów Celowych OPS-DAK.111.2.2019

Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 27.05.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 08:09
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska: Instruktora reintegracji zawodowej oraz Konsultanta w ramach realizacji projektu Program Aktywności Lokalnej - Godne życie - opieka nad senioremw domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) - dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1 Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI

Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 27.05.2019 r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 08:06
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT/INSPEKTOR w Dziale Administracji, Kadr i Programów Celowych

Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 10.04.2019r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 11:22
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 29.12.2017 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Ośrodka pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 21.03.2019 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 11:20
w sprawie powołania zespołu do opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Radzionków na lata 2020-2022

Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 08.03.2019 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 11:19
w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu rozliczania podróży służbowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 08.03.2019 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 11:16
w sprawie archiwizacji dokumentów spraw zakończonych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 08.03.2019 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 11:14
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 12.10.2017 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 01.03.2019 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 11:12
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w marcu 2019 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 7/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 27.02.2019r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 11:11
w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr 14/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 24.05.2018 r.

Zarządzenie wewnętrzne nr 6/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 14.02.2019 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 11:10
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2019

Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 14.01.2019 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 11:01
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.01.2018r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia rekrutacji w projekcie "Trzy pokolenia - szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionkó zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 14.01.2019 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 10:59
w sprawie sporządzenia planów urlopowych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społęcznej w Radzionkowie z dnia 08.01.2019 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 10:58
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w styczniu 2019 r.

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 2.01.2019r.

Utworzono dnia 24.01.2022, 14:44
w sprawie wprowadzenia zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie przyjętej Zarządzeniem nr 39/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 29.12.2017 roku

Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2019 r Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 02.01.2019 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 10:50
w sprawie Zmiany zarządzenia nr 3/2017 w sprawie wprowadzenia wzorów stosowanego papieru firmowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie oraz wytycznych dotyczących wymogów formalnych

Zarządzenie nr 30/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 20.12.2018r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 10:38
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 29/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 27.11.2018 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 10:37
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Radzionków stopnia alarmowego ALFA

Zarządzenie nr 28/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 19.11.2018 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 10:34
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie wewnętrzne nr 27/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 14.11.2018 r

Utworzono dnia 18.01.2022, 10:32
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska pracy - Referent / Podinspektor / Inspektor w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym

Zarządzenie wewnętrzne nr 26/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 06.11.2018 r

Utworzono dnia 18.01.2022, 10:31
w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 25/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 5.11.2018r.

Utworzono dnia 24.01.2022, 14:38
w sprawie wprowadzenia zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie przyjętej Zarządzeniem nr 39/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 29.12.2017 roku

Zarządzenie wewnętrzne nr 24/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 05.11.2018 r

Utworzono dnia 18.01.2022, 10:27
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w miesiącu grudniu

Zarządzenei wewnętrzne nr 23/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 05.11.2018 r

Utworzono dnia 18.01.2022, 10:26
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w miesiącu listopadzie

Zarządzenie nr 22a/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 3.10.2018r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 14:23
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2018 Dyrektora Ośrodka pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 3.01.2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia (...)

Zarządzenie wewnętrzne nr 22/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.10.2018 r

Utworzono dnia 18.01.2022, 10:22
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w miesiącu październiku

Zarządzenie nr 21/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 31.08.2018 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 10:15
w sprawie powołania komisji przetargowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności oraz o przepis art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie "Świadczenie usługi w postaci zorganizowania kursów o charakterze edukacyjnym dla uczestników projektu "Trzy pokolenia - szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym" oraz projektu "Restart - rozwój, energia, nowe możliwości!"

Zarządzenie nr 20/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 24.08.2018 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 09:50
w sprawie powołania komisji przetargowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności oraz o przepis art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie "Świadczenie usługi w postaci zorganizowania poradnictwa psychologicznego oraz treningów dla uczestników projektu "Trzy pokolenia - szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym" oraz projektu "Restart - rozwój, energia, nowe możliwości!"

Zarządzenie wewnętrzne nr 19/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 07.08.2018 r

Utworzono dnia 18.01.2022, 09:46
w sprawie skrócenia czasu pracy w Ośrodku z powodu panujących warunków atmosferycznych

Zarządzenie wewnętrzne nr 18/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 02.08.2018 r

Utworzono dnia 18.01.2022, 09:45
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w miesiącu sierpniu

Zarządzenie wewnętrzne nr 17/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 01.08.2018 r

Utworzono dnia 18.01.2022, 09:44
w sprawie skrócenia czasu pracy w Ośrodku z powodu panujących warunków atmosferycznych

Zarządzenie nr 16a/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 5.07.2018r.

Utworzono dnia 20.01.2022, 14:21
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 3.01.2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia rekrutacji w projekcie Trzy pokolenia - szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie wewnętzrne nr 16/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 05.07.2018 r

Utworzono dnia 18.01.2022, 08:47
w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu za odzież roboczą i jej pranie Asystentowi Osoby Niepełnosprawnej

Zarządzenie nr 15/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 15.06.2018 r

Utworzono dnia 18.01.2022, 08:46
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr 14/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 24.05.2018 roku

Utworzono dnia 18.01.2022, 08:45
w sprawie Wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie wewnętrzne nr 13/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 23.05.2018 r

Utworzono dnia 18.01.2022, 08:44
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w miesiącu czerwcu

Zarządzenie wewnętzrne Nr 12/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 22.05.2018r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 08:42
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie wewnętrzne nr 11/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 18.04.2018 r

Utworzono dnia 18.01.2022, 08:40
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w miesiącu maju

Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 04.04.2018r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 08:39
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia rekrutacji w projekcie "Restart rozwój, energia, nowe możliwości!!"

Zarządzenie wewnętrzne nr 9/2018 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 04.04.2018 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 08:38
w sprawie użytkowania rolet okiennych stosowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 14.03.2018r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 08:37
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.01.2018r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia rekrutacji w projekcie "Trzy pokolenia szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Zarządzenie wewnętrzne Nr 7/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 08 marca 2018 roku

Utworzono dnia 18.01.2022, 08:34
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2018

Zarządzenie wewnętrzne nr 6/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 01.03.2018 r

Utworzono dnia 18.01.2022, 08:33
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w miesiącu marcu

Zarządzenie nr 5/2018 Dyrekstora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 19.02.2018r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 08:30
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Restart - rozwój, energia, nowe możliwości!", numer identyfikacyjny wniosku o dofinansowanie projektu: WND-RPSL.09.01.06-24-061H/17-002

Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2018 r Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 31.01.2018 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 08:28
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska: Pracownika Socjalnego oraz Specjalista ds. Reintegracji w ramach projektu Restart - rozwój, energia, nowe możliwości! - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2018 r Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 18.01.2018 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 08:25
w sprawie wprowadzenia wzorów stosowanego papieru firmowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie oraz wytycznych dotyczących wymogów formalnych pism

Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.01.2018 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 08:24
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia rekrutacji w projekcie "Trzy pokolenia - szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.01.2018 r.

Utworzono dnia 18.01.2022, 08:14
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Trzy pokolenia - szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym" Numer identyfikacyjny wniosku o dofinansowanie projektu: WND-RPSL.09.01.01-24-03CG/17-003

Informacje

Liczba wyświetleń: 115
Utworzono dnia: 14.01.2022
Dokument wprowadził:
Agnieszka Gasz
Dokument opublikował:
Agnieszka Gasz
Dokument wytworzył:
Agnieszka Gasz
Wytworzono:
14.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie