Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Logo OPS      Biuletyn Informacji Publicznej

              Ośrodek Pomocy Społecznej

                       w Radzionkowie

 

"Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały"

„Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały”- współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

 

„Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały” ” jest realizowany w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. Projekt jest skierowany do osób oraz całych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy są mieszkańcami Radzionkowa.

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym dla 100 uczestników/-czek (60K, 40M) poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących obszary zdegradowane gminy Radzionków, tj. dzielnicę Rojcę i obszar byłego PGR. Projekt ma na celu utworzenie Programu Aktywności Lokalnej i objęcie wsparciem o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym uczestników projektu przez dwa lata realizacji projektu poprzez treningi, warsztaty, doradztwo indywidualne oraz kursy zawodowe.

 Planowane działania skupią się na integracji i rozwoju społeczności lokalnych poprzez realizację różnych inicjatyw społecznych. W zakresie pracy indywidualnej działania skoncentrowane będą na odkryciu potencjału, wytyczenia alternatywnych ścieżek kariery dla osób bezrobotnych, pracy nad poprawą wizerunku i pewności siebie oraz samooceny, bazując na zasobach i możliwościach indywidualnych uczestników projektu.

Wartość projektu: 2 031 987,16  zł

Dofinansowanie UE: 1 727 189,08 zł

DOKUMENTY:

Informacja

Utworzono dnia 25.01.2021

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie realizuje, skierowany mieszkańców Radzionkowa borykających się z trudnościami życiowymi .

Jeśli jesteś zainteresowany podniesieniem swoich kompetencji poprzez udział bezpłatnych kursach lub treningach umiejętności społecznych, warsztatach rozwoju zainteresowań.                

Realizujemy kursy:

  • języków obcych
  • prawa kategorii B,C lub C+E
  • spawacza metodą TIG
  • stylizacji paznokci
  • cukierniczy
  • baristy
  • opiekunki dziecięcej
  • krawiecki
  • kadry i płace

Udział w projekcie i realizowanych kursach jest bezpłatny.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy również do kontaktu telefoniczne: 32/ 286-65-44 wew. 30.

Serdecznie Zapraszamy!

Informacja

Utworzono dnia 25.01.2021

Informacje

Liczba wyświetleń: 295
Utworzono dnia: 25.01.2021
Dokument wprowadził:
Agnieszka Gasz
Dokument opublikował:
Agnieszka Gasz