Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Logo OPS      Biuletyn Informacji Publicznej

              Ośrodek Pomocy Społecznej

                       w Radzionkowie

 

"Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie"

„Interdyscyplinarny program usług społecznych -asystentury środowiskowej w rodzinie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI.

„Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie” jest realizowany w okresie 01.01.2021 r. –31.12.2022 r. Projekt jest skierowany do osób oraz całych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością i starszych oraz rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, rozwój środowiskowych form opieki nad dziećmi, młodzieżą, rodziną, niepełnosprawnymi, wsparcie w pełnieniu ról społecznych, pobudzanie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków.

Planowane efekty to wprowadzenie zmiany stosunku osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększenie ich poczucia wpływu na własne życie, podniesienie samooceny. Indywidualna pomoc ma służyć rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań.

 

Wartość projektu: 1 500 000,00 zł

Dofinansowanie UE: 1 275 000,00 zł

DOKUMENTY:

Informacja

Utworzono dnia 25.01.2021

 

W Radzionkowie powstanie Kub Mieszkańców

Pandemia covid -19 to trudny czas dla osób starszych, rodziców oraz dzieci, którzy mogą mieć trudność w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie rozpoczął rekrutację do projektu „Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie”.

W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać wsparcie asystenta osobistego, asystenta rodziny, psychologa lub pedagoga. Osoby starsze mogą skorzystać z pomocy asystenta osobistego, który pomoże w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych lub wyjdzie z osobą starszą na spacer. Dzieci będą mieć zapewnione wsparcie pedagoga, który udzieli pomocy w nauce zdalnej, doradzi w kwestii wyboru dalszej kariery i pomoże odkryć talenty. Każdy uczestnik będzie mógł porozmawiać z psychologiem, skorzystać z pomocy terapeutycznej.

Dla mieszkańców powstanie też Klub Mieszkańców, gdzie uczestnicy projektu będą mogli spędzić wspólnie czas, pograć, porozmawiać, podjąć własne inicjatywy. Ponadto, w ramach projektu, zorganizowanie zostaną wycieczki integracyjne i warsztaty rozwoju zainteresowań.

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do zgłaszania się do Biura Projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Telefon 32/ 286-65-44 wew. 30. 

Serdecznie zapraszamy!

Informacja

Utworzono dnia 25.01.2021

Informacje

Liczba wyświetleń: 269
Utworzono dnia: 25.01.2021
Dokument wprowadził:
Agnieszka Gasz
Dokument opublikował:
Agnieszka Gasz