Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Logo OPS      Biuletyn Informacji Publicznej

              Ośrodek Pomocy Społecznej

                       w Radzionkowie

 

Zamówienia Publiczne

DOKUMENTY, strona 1:

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 12.08.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5., Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.09.01.05-24-06DB/19, planuje kompleksową organizację wyjazdowego kursu baristy dla uczestników projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały”.

czytaj dalej » na temat: Zapytanie ofertowe

Szacowanie wartości zamówienia

Utworzono dnia 08.08.2022

Logotypy Unii Europejskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie planuje kompleksową organizację wyjazdowego kursu baristy dla uczestników projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały”.

Przed wszczęciem postępowania, Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić szacowanie wartości zamówienia w celu zastosowania właściwej procedury, która zależy od wartości zamówienia.

Z uwagi na powyższe Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanej ceny za przedmiot zamówienia w formie odpowiedzi na wzorze formularza szacowania wartości zamówienia.

czytaj dalej » na temat: Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia (2)

Utworzono dnia 25.07.2022

Logotypy Unii Europejskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu "Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie" zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanych cen za przedmiot zamówienia obejmujący realizację imprezy podsumowującej, celem przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia.

 

czytaj dalej » na temat: Szacowanie wartości zamówienia (2)

Szacowanie wartości zamówienia

Utworzono dnia 08.06.2022

Logotypy Unii Europejskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu "Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie" zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanych cen za przedmiot zamówienia obejmujący realizację imprezy podsumowującej, celem przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia.

Szczegóły w załącznikach

czytaj dalej » na temat: Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia

Utworzono dnia 08.06.2022

Logotypy Unii Europejskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu "Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały" zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanych cen za przedmiot zamówienia obejmujący realizację imprezy podsumowującej, celem przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia.

Szczegóły w załącznikach

czytaj dalej » na temat: Szacowanie wartości zamówienia

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Utworzono dnia 13.05.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w związku z postępowaniem obejmującym przeprowadzenie kursów zawodowych oraz zajęć doszkalających dla uczestników projektu: "Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały", na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert.

czytaj dalej » na temat: Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Informacje

Liczba wyświetleń: 52895
Utworzono dnia: 10.03.2017