Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Logo OPS      Biuletyn Informacji Publicznej

              Ośrodek Pomocy Społecznej

                       w Radzionkowie

 

2022

Załączniki:

Zarządzenie nr 23/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 14.07.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 18.07.2022, 12:33
w sprawie wprowadzenia "Procedur organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kontroli tych usług"

Zarządzenie nr 22/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 30.06.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 30.06.2022, 10:56
w sprawie: skrócenia czasu pracy w Ośrodku z powodu panujących warunków atmosferycznych

Zarządzenie nr 22/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 30.06.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 30.06.2022, 10:56
w sprawie: skrócenia czasu pracy w Ośrodku z powodu panujących warunków atmosferycznych

Zarządzenie nr 21/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 27.06.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 27.06.2022, 11:39
w sprawie: zmiany harmonogramu czasu pracy na rok 2022 dla pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie z powodu panujących warunków atmosferycznych

Zarządzenie nr 21/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 27.06.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 27.06.2022, 11:38
w sprawie: zmiany harmonogramu czasu pracy na rok 2022 dla pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie z powodu panujących warunków atmosferycznych

Zarządzenie nr 20/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.06.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 07.06.2022, 10:26
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pomocnicze PRACOWNIK SOCJALNY/ SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ/ STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY w Dziale Wspierania Rodziny w Sekcji Wsparcia Rodziny OPS-DAK.110.7.2022

Zarządzenie nr 20/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.06.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 07.06.2022, 10:25
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pomocnicze PRACOWNIK SOCJALNY/ SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ/ STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY w Dziale Wspierania Rodziny w Sekcji Wsparcia Rodziny OPS-DAK.110.7.2022

Zarządzenie nr 19/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 1.06.2022r. (.pdf)

Utworzono dnia 07.06.2022, 10:17
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

Zarządzenie nr 19/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 1.06.2022r. (.docx)

Utworzono dnia 07.06.2022, 09:38
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH (.docx)

Utworzono dnia 07.06.2022, 10:16

Zarządzenie nr 18/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 14.04.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 14.04.2022, 08:59
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 15/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisku: Konsultanta w ramach realizacji projektu „Program Aktywności Lokalnej –Rozwijamy Potencjały”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs

Zarządzenie nr 18/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 14.04.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 14.04.2022, 08:59
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 15/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisku: Konsultanta w ramach realizacji projektu „Program Aktywności Lokalnej –Rozwijamy Potencjały”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs

Zarządzenie nr 17/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 06.04.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 11.04.2022, 12:05
w sprawie: przedłużenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP) na terytorium całego kraju od 05.04.2022 r. do 15.04.2022 r. do godz. 23:59 oraz zmiany Zarządzenia nr 7/2022 z dnia 23.02.2022 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 17/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 06.04.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 11.04.2022, 12:04
w sprawie: przedłużenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP) na terytorium całego kraju od 05.04.2022 r. do 15.04.2022 r. do godz. 23:59 oraz zmiany Zarządzenia nr 7/2022 z dnia 23.02.2022 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Zarządzenie Nr 16/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 30.03.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 04.04.2022, 13:37
w sprawie: powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków w Programie „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022

Zarządzenie Nr 16/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 30.03.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 04.04.2022, 13:36
w sprawie: powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków w Programie „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022

Zarządzenie nr 15/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 30.03.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 04.04.2022, 10:43
w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisku: Konsultanta w ramach realizacji projektu „Program Aktywności Lokalnej –Rozwijamy Potencjały”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs

Zarządzenie nr 15/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 30.03.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 04.04.2022, 10:43
w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisku: Konsultanta w ramach realizacji projektu „Program Aktywności Lokalnej –Rozwijamy Potencjały”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs

Zarządzenie nr 14/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 24.03.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 04.04.2022, 10:42
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pomocnicze PRACOWNIK SOCJALNY/ SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ/ STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY w Dziale Wspierania Rodziny w Sekcji Wsparcia Rodziny OPS-DAK.110.4.2022

Zarządzenie nr 14/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 24.03.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 04.04.2022, 10:42
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pomocnicze PRACOWNIK SOCJALNY/ SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ/ STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY w Dziale Wspierania Rodziny w Sekcji Wsparcia Rodziny OPS-DAK.110.4.2022

Zarządzenie Nr 13/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 14.03.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 17.03.2022, 12:23
w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 13/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 14.03.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 17.03.2022, 12:23
w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej

Zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 14.03.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 15.03.2022, 13:11
w sprawie: powołania komisji kasacyjnej

Zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 14.03.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 15.03.2022, 13:11
w sprawie: powołania komisji kasacyjnej

Zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 09 marca 2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 10.03.2022, 09:31
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 15/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 09 marca 2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 10.03.2022, 09:30
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 15/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 10/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 09.03.2022r (.pdf)

Utworzono dnia 10.03.2022, 09:30
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu kwalifikacji dziecka/osoby niepełnosprawnej do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 Pobyt dzienny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 09.03.2022

Utworzono dnia 10.03.2022, 09:29
Regulamin kwalifikacji dziecka/osoby niepełnosprawnej do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 Pobyt dzienny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 10/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 09.03.2022r (.docx)

Utworzono dnia 10.03.2022, 09:19
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu kwalifikacji dziecka/osoby niepełnosprawnej do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 Pobyt dzienny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 09.03.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 09.03.2022, 12:42
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT w Dziale Administracji, Kadr i Programów Celowych OPS-DAK.111.3.2022

Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 09.03.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 09.03.2022, 12:41
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT w Dziale Administracji, Kadr i Programów Celowych OPS-DAK.111.3.2022

Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 24.02.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 09.03.2022, 12:41
w sprawie: wprowadzenia rocznego planu wydatków Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie na rok 2022.

Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 24.02.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 09.03.2022, 12:41
w sprawie: wprowadzenia rocznego planu wydatków Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie na rok 2022.

Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 23.02.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 09.03.2022, 12:40
w sprawie: wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP) na terytorium całego kraju od 21.02.2022 r. od godz. 21:00 do 4.03.2022 r. do godz. 23:59.

Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 23.02.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 09.03.2022, 12:40
w sprawie: wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP) na terytorium całego kraju od 21.02.2022 r. od godz. 21:00 do 4.03.2022 r. do godz. 23:59.

Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 15.02.2022r. (.pdf)

Utworzono dnia 09.03.2022, 12:39
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 29.12.2017 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 15.02.2022r. (.docx)

Utworzono dnia 09.03.2022, 12:38
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 29.12.2017 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 10 lutego 2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 14.02.2022, 08:40
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej oraz rotacyjnej pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 10 lutego 2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 14.02.2022, 08:39
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej oraz rotacyjnej pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.02.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 03.02.2022, 09:43
w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.02.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 03.02.2022, 09:39
w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.02.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 03.02.2022, 09:38
w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.02.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 03.02.2022, 09:37
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 15/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.02.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 03.02.2022, 09:36
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 15/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 18.01.2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 03.02.2022, 09:57
w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 18.01.2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 03.02.2022, 09:56
w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 17 stycznia 2022 r. (.pdf)

Utworzono dnia 03.02.2022, 09:24
w sprawie: wprowadzenia pracy zdalnej oraz rotacyjnej pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 17 stycznia 2022 r. (.docx)

Utworzono dnia 03.02.2022, 09:33
w sprawie: wprowadzenia pracy zdalnej oraz rotacyjnej pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Informacje

Liczba wyświetleń: 347
Utworzono dnia: 14.01.2022
Dokument wprowadził:
Agnieszka Gasz
Dokument opublikował:
Agnieszka Gasz
Dokument wytworzył:
Agnieszka Gasz
Wytworzono:
14.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie