Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Logo OPS      Biuletyn Informacji Publicznej

              Ośrodek Pomocy Społecznej

                       w Radzionkowie

 

2016-2017

Załączniki:

Zarządzenie nr 39/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 29.12.2017 r.

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:39
w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 38/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 29.12.2017 r.

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:37
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr K.0161-9-1/2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28.12.2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli Zarządczej

Zarządzenie wewnętrzne nr 37/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 29.12.2017 r

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:34
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w miesiącu styczniu 2018 roku

Zarządzenie wewnętrzne nr 36/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 20.12.2017 r

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:33
w sprawie udzielenia dnia wolnego za święto 06.01.2018 roku

Zarządzenie nr 35/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 14.12.2017 r.

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:32
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie na 2018 rok

Zarządzenie nr 34/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 11 grudnia 2017 r.

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:31
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 33/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 27.11.2017 r.

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:30
w sprawie powołania komisji przetargowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o przepis art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie "Świadczenie w okresie 2018-2020 usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla osób wymagających pomocy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w miejscu zamieszkania, na terenie gminy Radzionków"

Zarządzenie wewnętrzne nr 32/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 34.11.2017 r

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:27
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 9.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie Nr 31/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10.11.2017 roku

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:25
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych wartość progową 30 000 euro netto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie wewnętrzne nr 30/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 25.10.2017 r

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:23
w sprawie dostosowanie wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w miesiącu grudniu

Zarządzenie wewnetrzne nr 29/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 25.10.2017 r

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:22
w sprawie udzielenia dnia wolnego za święto 11 listopada 2017

Zarządzenie nr 28/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 12.10.2017 r.

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:21
w sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie Nr 27/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11.10.2017 roku

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:18
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych wartość progową 30 000 euro netto.

Zarządzenie nr 26/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 9 października 2017 roku

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:16
w sprawie wprowadzenia Regulaminy wynagradzania pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie Nr 25/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 05.10.2017 roku

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:13
w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt

Zarządzenie Nr 24/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 01.09.2017 roku

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:12
w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie wewnętrzne nr 23/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.08.2017 r

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:10
w sprawie skrócenia czasu pracy w Ośrodku z powodu panujących warunków atmosferycznych

Zarządzenie wewnętrzne nr 22/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:09
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w miesiącu wrześniu

Zarzadzenie wewnętrzne nr 21/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 31.07.2017 r

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:07
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy oraz norm czasu pracy w miesiącu sierpniu

Zarządzenie wewnętrzne nr 20/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 13.07.2017 r

Utworzono dnia 17.01.2022, 13:06
w sprawie obowiązku zapewnienia pracownikom niezbędnych środków higieny osobistej

Zarządzenie wewnętrzne nr 19/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 10.07.2017 r.

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:48
w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu za odzież roboczą i jej pranie asystentowi rodziny

Zarządzenie wewnętrzne Nr 18/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 19.06.2017 roku

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:47
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemów Informatycznych

Zarządzenie wewnętrzne Nr 17/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 19.06.2017 roku

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:46
w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Oprogramowaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr 16/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 19.06.2017 r.

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:45
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 13 czerwca

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:42
w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarki pieniężnej oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie wewnętrzne nr 14/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:41
w sprawie dostosowania wymiaru czasu pracy do norm czasu pracy w miesiącu czerwcu

Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 28.04.2017 r.

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:38
w sprawie wprowadzenia "Procedur organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kontroli tych usług:"

Zarządzenie nr 12/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:37
w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie wewnętrzne nr 11/2017 r Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 10.04.2017 r.

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:35
w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia imiennych identyfikatorów przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie wewnętrzne nr 10/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 10.04.2017 r

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:33
w sprawie zasady dofinansowania do studiów

Zarządzenie wewnętrzne nr 9/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 10.04.2017 r

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:33
w sprawie zasady ochrony zdrowia i wyposażenia pracowników pracujących przy obsłudze monitorów ekranowych w okulary korygujące wzrok oraz sposobu finansowania ich zakupu

Zarządzenie wewnętrzne nr 8/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.04.2017 r

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:31
w sprawie ustalenia wewnętrznej polityki antymobbingowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.04.2017 r.

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:29
w sprawie zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie wewnętrzne nr 6/2017 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 03.04.2017 r.

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:28
w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2017 w sprawie wprowadzenia wzorów stosowanego papieru firmowego w Ośrodku pomocy Społecznej w Radzionkowie oraz wytycznych dotyczących wymogów formalnych pism

Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 31.03.2017 r.

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:27
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 29.03.2017 r.

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:25
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2017 r Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 06.03.2017 r.

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:24
w sprawie wprowadzenia wzorów stosowanego papieru firmowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie oraz wytycznych dotyczących wymogów formalnych pism.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 06.03.2017 roku

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:22
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2017

Zarządzenie wewnętrzbne nr 1/2017 r Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 25.01.2017 r

Utworzono dnia 17.01.2022, 12:21
w sprawie wprowadzenia procedur rozliczania podatku od towarów i usług oraz sporządzenia deklaracji VAT przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zarządznie wewnętrzne Nr 7/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej - w Radzionkowie z dnia 27 grudnia 2016 roku

Utworzono dnia 17.01.2022, 10:10
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej kasy oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia tej inwentaryzacji

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 27.12.2016

Utworzono dnia 17.01.2022, 10:15
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Ośrodka pomocy Społecznej w Radzionkowie oraz powołania Komisji inwentaryzacyjnej w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej

Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 08.12.2016 roku

Utworzono dnia 17.01.2022, 10:17
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

Zarzadzenie wewnetrzne Nr 4/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 14 listopada 2016 roku

Utworzono dnia 17.01.2022, 10:18
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie wewnetrzne Nr 3/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 23.06.2016

Utworzono dnia 17.01.2022, 10:20
w sprawie używania przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych oraz zwrotu kosztów z tego tytułu

Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 22 marca 2016 roku

Utworzono dnia 17.01.2022, 10:21
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2016

Zarządzenie wewnętrzne Nr 1/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 02 stycznia 2016 roku

Utworzono dnia 17.01.2022, 10:23
w sprawie Zasad przyznawania pomocy społecznej w roku 2016

Informacje

Liczba wyświetleń: 101
Utworzono dnia: 14.01.2022
Dokument wprowadził:
Agnieszka Gasz
Dokument opublikował:
Agnieszka Gasz
Dokument wytworzył:
Agnieszka Gasz
Wytworzono:
14.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie