Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Logo OPS      Biuletyn Informacji Publicznej

              Ośrodek Pomocy Społecznej

                       w Radzionkowie

 

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

W nawiązaniu do art. 6 ust. 1 pkt) 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje, że rejestracja, ewidencja oraz archiwizacja spraw jednostki dokonywana jest stosownie do Instrukcji Kancelaryjnej, a także Archiwalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.  

Prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie rejestry i ewidencje:

Dział Administracji, Kadr i Programów Celowych prowadzi rejestry;

- Rejestr delegacji służbowych;
- Rejestr umów;
- Ewidencja wyjść służbowych w godzinach pracy;
- Ewidencja wyjść prywatnych w godzinach pracy;
- Rejestr skarg i wniosków;
- Rejestr Zarządzeń wydanych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie;
- Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania;
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania;
- Rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
- Rejestr poleceń służbowych Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie;
- Rejestr pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie;
Dzienniki korespondencyjne (poczta wychodząca i przychodząca);
Rejestr korespondencji wychodzącej (poczta);

Dział Realizacji Świadczeń prowadzi rejestry;
- Rejestry wydanych decyzji administracyjnych;
- Rejestry przyjętych wniosków na ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
- Rejestr przyjętych wniosków na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka;
- Rejestr przyjętych wniosków na świadczenia opiekuńcze;
- Rejestr przyjętych wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego;
- Rejestr wydanych zaświadczeń;

Dział Wspierania Rodziny;
Rejestr zasiłków stałych;
Rejestr dzieci dożywianych w placówkach szkolnych i przedszkolnych;
Rejestr składek zdrowotnych;

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach

Dane we wskazanych rejestrach i ewidencjach dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, od poniedziałku do piątku w regulaminowo ustalonych godzinach pracy. Udostępnianie danych w nich zawartych odbywa się zgodnie z ww. ustawą o dostępie do informacji publicznej. Ograniczenia w dostępie do danych ujętych w rejestrach i ewidencjach wynikają z przepisów szczególnych wprowadzających konieczność zachowania tajemnicy oraz ochrony danych osobowych.

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w serwisie internetowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie pod adresem www.bip.ops.radzionkow.pl oraz www.ops.radzionkow.pl, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnych, udostępniane są na wniosek, zgodnie z art. 10 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Informacje

Liczba wyświetleń: 1094
Utworzono dnia: 10.03.2017
Wytworzono:
10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie