Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Logo OPS      Biuletyn Informacji Publicznej

              Ośrodek Pomocy Społecznej

                       w Radzionkowie

 

Pomoc osobom starszym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, świadczy pomoc na rzecz osób starszych w zakresie:

 •  świadczeń pieniężnych, tzn.:
  • zasiłek stały;
  • zasiłek okresowy;
  • zasiłek celowy.
 • świadczeń niepieniężnych, tzn.:
  • usługi opiekuńcze (usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych obejmują przede wszystkim wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych takich, jak: pomoc w formie pielęgnacji. edukowanie w systematycznym przyjmowaniu leków; pomoc w robieniu zakupów; pomoc w utrzymaniu porządku w mieszkaniu; zapobieganie społecznej izolacji poprzez pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną i otoczeniem)
 • praca socjalna:
  • ułatwienie kontaktów osób starszych z placówkami służby zdrowia;
  • pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną oraz podejmowanie działań, które mają na celu zaangażowanie rodziny w sprawowanie opieki nad osobą starszą;
  • udzielanie informacji o możliwościach korzystania z różnych form rehabilitacji;
  • zapewnienie usług w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej.


Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku:

 • osoba starsza wymagająca całodobowej opieki, w przypadku niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, może ubiegać się o pobyt w Domu Pomocy Społecznej;
 • osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do właściwego ze względu na rejon zamieszkania pracownika socjalnego;
 • pracownik socjalny na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu pozostałą dokumentację tzn:
  • badania lekarskie;
  • wniosek lekarza w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej;
  • oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej;
  • aktualne zaświadczenie o dochodach.

W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej należy przedstawić postanowienie sądu o zezwoleniu opiekunowi prawnemu na umieszczenie danej osoby w domu pomocy społecznej.

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Informacje

Liczba wyświetleń: 351
Utworzono dnia: 09.03.2020
Dokument wprowadził:
Agnieszka Gasz
Dokument opublikował:
Agnieszka Gasz