Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Logo OPS      Biuletyn Informacji Publicznej

              Ośrodek Pomocy Społecznej

                       w Radzionkowie

 

Zamówienia Publiczne

DOKUMENTY, strona 1:

Szacowanie wartości zamówienia

Utworzono dnia 08.06.2022

Logotypy Unii Europejskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu "Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie" zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanych cen za przedmiot zamówienia obejmujący realizację imprezy podsumowującej, celem przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia.

Szczegóły w załącznikach

czytaj dalej » na temat: Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia

Utworzono dnia 08.06.2022

Logotypy Unii Europejskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach projektu "Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały" zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanych cen za przedmiot zamówienia obejmujący realizację imprezy podsumowującej, celem przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia.

Szczegóły w załącznikach

czytaj dalej » na temat: Szacowanie wartości zamówienia

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Utworzono dnia 13.05.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w związku z postępowaniem obejmującym przeprowadzenie kursów zawodowych oraz zajęć doszkalających dla uczestników projektu: "Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały", na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert.

czytaj dalej » na temat: Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Utworzono dnia 04.05.2022

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W związku z postępowaniem obejmującym realizację poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii krótkoterminowej dla uczestników projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W przeprowadzonym postępowaniu:

 

  • dla części numer 1 postępowania ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę: TC KOCHAN RAFAŁ, z siedzibą w Pszczynie (43-241) przy ul. Kamiennej 4 jako najkorzystniejszą spośród ofert spełniających wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

Oferta nr 1 dla części nr 1 postępowania, tj. indywidualne poradnictwo psychologiczne, o wartości 7 700,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 00/100 brutto) uzyskała największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert;

  • dla części numer 2 postępowania ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę: TC KOCHAN RAFAŁ, z siedzibą w Pszczynie (43-241) przy ul. Kamiennej 4 jako najkorzystniejszą spośród ofert spełniających wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym. 
jako najkorzystniejszą spośród ofert spełniających wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Oferta nr 1 dla części nr 2 postępowania, tj. psychoterapia krótkoterminowa, o wartości 63 600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100 brutto) uzyskała największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Informacja o wszczęciu postępowania

Utworzono dnia 08.04.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o wszczęciu postępowania obejmującego realizację poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii krótkoterminowej dla uczestników projektu Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały, numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.09.01.05-24-06DB/19.

czytaj dalej » na temat: Informacja o wszczęciu postępowania

Protokół z czynności otwarcia ofert

Utworzono dnia 05.04.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w związku z postępowaniem obejmującym przeprowadzenie kursów zawodowych oraz zajęć doszkalających dla uczestników projektu: "Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały", na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) publikuje protokół z czynności otwarcia ofert.

 

czytaj dalej » na temat: Protokół z czynności otwarcia ofert

Informacje

Liczba wyświetleń: 51720
Utworzono dnia: 10.03.2017