Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Logo OPS      Biuletyn Informacji Publicznej

              Ośrodek Pomocy Społecznej

                       w Radzionkowie

 

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

 

 

Rejestracja, ewidencja oraz archiwizacja spraw dokonywana jest stosownie do Instrukcji Kancelaryjnej i Archiwalnej Ośrodka. Dane zawarte w rejestrach mogą być udostępniane na wniosek osoby będącej stroną postępowania - z zachowaniem zasady, że w myśl art. 36 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia.

Aktualne akty prawne można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie rejestry i ewidencje:

- Rejestry wydanych decyzji;
- Rejestry przyjętych wniosków na ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
- Rejestr przyjętych wniosków na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka;
- Rejestr przyjętych wniosków na świadczenia opiekuńcze;
- Rejestr przyjętych wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego;
- Rejestr wydanych zaświadczeń;
- Rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych;
- Dziennik korespondencyjny;
- Rejestr korespondencji wychodzącej;
- Rejestr zasiłków z pomocy społecznej;
- Rejestr delegacji służbowych;
- Rejestr umów;
- Ewidencja wyjść służbowych w godzinach pracy;
- Ewidencja wyjść prywatnych w godzinach pracy;
- Rejestr skarg i wniosków;
- Rejestr Zarządzeń;
- Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania;
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania;
- Rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

Informacje

Liczba wyświetleń: 831
Utworzono dnia: 10.03.2017