Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Logo OPS      Biuletyn Informacji Publicznej

              Ośrodek Pomocy Społecznej

                       w Radzionkowie

 

Kontrole zewnętrzne

Wykaz kontroli zewnętrznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, z podziałem na lata:

 

2018 rok

  • Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie wykonywanych zadań – BKN.1711.4.2018

 

2019 rok

  • Kontrola gospodarki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie za 2018 rok – SO.1712.1.5.2019

  • Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie wykonywanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki środkami ZFŚS – BKN.1711.10.2019

2020 rok

  • Prawidłowośc i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; Prawidłowość i terminowość op[racowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. - 482020010048
  • Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.09.01.06-24-061H/17 pn, "Restart - rozwój, energia, nowe możliwości!" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • Kontrona na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623) - 040452-53-K031-Pt/20

Informacje

Liczba wyświetleń: 185
Utworzono dnia: 10.04.2020
Dokument wprowadził:
Agnieszka Gasz
Dokument opublikował:
Agnieszka Gasz